Broederschap

Broederschap,van Prinsen 13 -04 - 2013Logo Broederschap

De Broederschap van Prinsen is een club van “Oud-Prinsen” van de Muggezifters.
Het gezelschap komt tweemaal per jaar bijeen:
-De derde vrijdag van september en
-de eerste zaterdag na Pasen.
Zij verlenen verder hand- en spandiensten aan CV De Muggezifters.

Tijdens een ceremonie op de eerste zaterdag na Pasen wordt de aftredende Prins opgenomen in deze bijzondere club, maar alvorens het zover is moet hij een groot aantal proeven van bekwaamheid doorstaan. Indien hij dit succesvol volbrengt, dan kan de voltallige broederschap, na ampel beraad, besluiten om de laatste “oud-Prins” toe te laten tot dit illustere gezelschap!

Loet VerhoevenDagelijks bestuur:
De leiding van deze eminente groep Bladelnaren is jarenlang (40!) in handen geweest van de ‘voorzitter, penningmeester en secretaris’:
Loet Verhoeven.
Loet is postuum benoemd tot Erevoorzitter van de Broederschap.

 

 

Ere Lid Johan Pijnenburg

 

Erelid:
Grootvorst Johan Pijnenburg is in alle enerverende carnavalsjaren in Bladel de steun en toeverlaat geweest van alle carnavalsprinsen.
Terecht werd hij hiervoor benoemd tot Erelid van de Broederschap.

 

 

Broedeschap

 

Onderscheiding ‘Broederschap van Prinsen’  

Na het overlijden van Loet Verhoeven hebben Pius Lemmens, Rob Vissers en Tom Maas de bestuurstaken op zich genomen.