Eric Janssen Erelid cv De Muggezifters!

Eric was in zijn 25 jaren lidmaatschap onder andere actief als bestuurslid (18 jaar), lid en voorzitter van de commissie zittingsavond (23 jaar), lid van de feestcommissie, coördinator van de “Raad van Elf”, tientallen jaren “notulist”.
Bovendien was Eric bij alle activiteiten altijd aanwezig. Hij was een ware representant van cv De Muggezifters.
Helaas heeft Eric te kennen gegeven te stoppen als actief lid, maar gelukkig blijft hij nog wel betrokken als vrijwilliger en lid van de cie. zittingsavond.

Eric en Agnes Janssen.In onze dank betrekken wij ook graag Agnes.
Ook zij heeft vele hand- en hand-en-spandiensten verricht voor het Bladelse carnaval.